Ulotki PTCHPiIZR

Ataksja: Podstawowe informacje dla pacjenta

Załączniki

Toksyna Botulinowa: Podstawowe Informacje Dla Pacjentów

Załączniki

Zwyrodnienie Korowo-Podstawne Podstawowe Wiadomości Dla Pacjenta

Załączniki

Zaburzenia Funkcji Poznawczych Oraz Zaburzenia Zachowania W Chorobie Parkinsona Podstawowe Informacje Dla Pacjentów


Głęboka Stymulacja Mózgu W Chorobie Parkinsona Podstawowe Informacje Dla Pacjenta

Załączniki

Dieta i zaburzenia układu pokarmowego w chorobie Parkinsona: podstawowe informacje dla pacjentów

Załączniki

Dystonia – Podstawowe Informacje Dla Pacjentów

Załączniki

Drżenie Samoistne Podstawowe Informacje Dla Pacjenta

Załączniki

Ćwiczenia Dla Pacjentów Z Chorobą Parkinsona: Podstawowe Informacje Dla Pacjenta

Załączniki

Zaburzenia chodu w chorobie Parkinsona: Najważniejsze fakty dla pacjentów

Załączniki

Dziedziczne Ataksje Podstawowe Informacje Dla Pacjentów

Załączniki

Zaburzenia Kontroli Impulsów W Chorobie Parkinsona Istotne Fakty Dla Pacjentów

Załączniki

Terapie Infuzyjne Dla Pacjentów Z Chorobą Parkinsona: Podstawowe Informacje Dla Pacjentów


Depresja, Lęk i Apatia w Chorobie Parkinsona Istotne Fakty Dla Pacjentów


Zanik Wieloukładowy Podastowe Informacje Dla Pacjenta

Załączniki

Niedociśnienie ortostatyczne w chorobie Parkinsona: Najważniejsze fakty dla pacjentów

Załączniki

Postępujące Porażenie Nadjądrowe Podstawowe Informacje Dla Pacjenta


Zespół niespokojnych nóg: podstawowe informacje dla pacjentów.

Załączniki

Problemy ze snem w chorobie Parkinsona: podstawowe informacje dla pacjentów

Załączniki

Zabiegi Chirurgiczne W Drżeniu Samoistnym Istotne Fakty Dla Pacjentów

Załączniki

Problemy z połykaniem w zaburzeniach ruchowych: podstawowe informacje dla pacjentów

Załączniki

Przygotowanie do teleporady medycznej: Podstawowe informacje dla pacjentów

Załączniki

Tiki I Zespół Tourette’a Podstawowe Informacje Dla Pacjenta


Choroba Wilsona: podstawowe informacje dla pacjentów

Załączniki