Czasopisma PTChPiIZR

Polski Przegląd Neurologiczny

Czasopismo edukacyjne Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, ukazujące się cztery razy do roku, poświęcone istotnym tematom z zakresu neurologii, kierowane do neurologów i lekarzy pokrewnych specjalności oraz zainteresowanych neurologią. W periodyku tym są publikowane prace przeglądowe, opisy przypadków, sprawozdania ze zjazdów, przegląd piśmiennictwa oraz recenzje książek z zakresu neurologii.

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Neurologia i Neurochirurgia Polska (Polish Journal of Neurology and Neurosurgery, PJNNS) is a premier research and educational platform of the Polish Neurological Society and Polish Society of Neurosurgeons. It has a long and accomplished history dating back to earlier days of the XX Century.