Akademia Młodego Parkinsonologa

Szanowni Państwo,

kwietniową konferencją neurologiczno-psychiatryczną w Łodzi rozpoczęliśmy pierwszy cykl „Akademii Młodego Parkinsonologa”. Mamy nadzieje, że udział w „Akademii” pozwoli Państwu zdobyć nową wiedzę i wymienić się doświadczeniami zarówno z kolegami, jak i ekspertami.


O PROJEKCIE „AKADEMIA MŁODEGO PARKINSONOLOGA”

Ogólne informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej www.zaburzeniaruchowe.pl w zakładce Edukacja  => Akademia Młodego Parkinsonologa.

„Akademia Młodego Parkinsonologa” składa się z czterech modułów realizowanych co kwartał, do końca kwietnia 2024 roku:

I. moduł — do 5 września 2023 roku
II. moduł — do 26 października 2023 roku
III. moduł — do 12 grudnia 2023 roku
IV. moduł — do 24 kwietnia 2024 roku

W obrębie każdego modułu będą realizowane:

•    Webcasty — nagrane wykłady ekspertów dostępne online;

•    Spotkania z ekspertem — spotkania online grupy 5–6 uczestników z ekspertem (przydział do grup będzie losowy). W jednym kwartale każdy uczestnik weźmie udział w jednym spotkaniu. Na spotkaniu uczestnicy zaprezentują przypadki (każdy uczestnik – jeden przypadek). Będzie możliwość zadania pytań oraz wspólnego omówienia planu diagnostycznego i terapeutycznego (diagnostyka, terapia, powikłania);

•    Webinarium/spotkanie stacjonarne podsumowujące moduł — prezentacja wybranych 3 przypadków z każdego kwartału, wykłady ekspertów oraz pytania i dyskusja.

Poniżej znajdą Państwo kompletne agendy poszczególnych aktywności we wszystkich modułach.


WEBCASTY W MODULE I.

Obecnie zgromadzone są treści w postaci e-wykładów — znajdą je Państwo pod linkiem: WEBCASTY. Dostęp do nich otrzymali Państwo w odrębnych mailach (wysłanych 5 czerwca 2023 r.). 
Nagrania z pierwszego modułu będą dostępne do połowy września br., po tym czasie będziemy zamieszczać podcasty z drugiego modułu.


SPOTKANIA Z EKSPERTAMI W MODULE I.

W terminie lipiec–sierpień 2023 r. odbędą wieczorne spotkania online z ekspertami (za pomocą platformy ZOOM). Każdy z Państwa będzie uczestniczył w jednym spotkaniu. Poprosimy Państwa o przygotowanie i prezentację opisu jednego przypadku. W module I. preferowane będą zagadnienia dotyczące diagnostyki różnicowej parkinsonizmu. Nie muszą to być niezwykłe historie rzadkich chorób, mogą to być problemy kliniczne dotyczące diagnostyki czy leczenia chorych z parkinsonizmem lub innymi zaburzeniami ruchowymi, które nasuwają Państwu wątpliwości, jak postąpić, jakie zlecić badania czy leki.

Spośród przedstawionych przez Państwa przypadków, eksperci wytypują te najciekawsze. Następnie poprosimy Państwa o ich ponowną prezentację podczas spotkania podsumowującego I. moduł (5 września 2023 r.).

Lista spotkań w pierwszym module:

       Wykładowca                                             Termin

1. dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski,              6.07.2023

2. prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman,         7.07.2023

3. prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer,              12.07.2023

4. dr n. med. Michał Schinwelski,                        12.07.2023

5. prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki,           13.07.2023

6. dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak,   7.08.2023
 

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE MODUŁ I.
— WEBINAR  5 WRZEŚNIA 2023 r.

Na 5 września 2023 r. zaplanowano pierwszy webinar podsumowujący, na którym zostaną omówione zagadnienia z e-wykładów z modułu I. Podczas webinaru będą Państwo mogli zadać pytania autorom wykładów i ekspertom.

Dodatkowo zostaną zaprezentowane zagadnienia uzupełniające oraz przedstawione przez Państwa najciekawsze przypadki, wybrane przez ekspertów.
 

BIBLIOTEKA MŁODEGO PARKINSONOLOGA

Zachęcamy do zapoznania się z zalecaną przez ekspertów i wykładowców literaturą, dostępną w zakładce Biblioteka Młodego Parkinsonologa.

 

Serdecznie życzę Państwu, by udział w projekcie przyniósł wiele korzyści – zarówno Państwu, jak i naszym pacjentom.

Z poważaniem
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
Przewodniczący Rady Naukowej I Akademii Młodego Parkinsonologa


Opiekunowie ze strony Via Medica:

Piotr Kowalik (e-mail: piotr.kowalik@viamedica.pl, tel.: 605 565 141)
Katarzyna Łytkowska (e-mail: katarzyna.lytkowska@viamedica.pl, tel.: 693 972 282)

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

ZAŁOŻENIA

Program edukacyjny w zakresie choroby Parkinsona i innych zaburzeń ruchowych kierowany jest do młodych neurologów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie tematycznym.

Program zakłada:

- naukę badania w zakresie movement disorders, ze szczególnym uwzględnieniem parkinsonizmu,

- poznanie fenomenologii zaburzeń ruchowych,

- poznanie kryteriów diagnostycznych najważniejszych schorzeń,

- poznanie skal klinicznych do oceny najważniejszych schorzeń,

- poznanie epidemiologii,  patogenezy, patofizjologii schorzeń z zakresu movement disorders,

- poznanie farmakoterapii najważniejszych chorób oraz leczenia operacyjnego i usprawniającego.

 

CELE

- Podniesienie wiedzy i rangi chorób z zakresu movement disorders w społeczności lekarzy neurologów.

- Umożliwienie młodym lekarzom wzięcia udziału w systematycznym kursie, po którym mogliby samodzielnie prowadzić chorych z chorobą Parkinsona i innymi zaburzeniami ruchowymi.

- Zasilenie w nową kadrę poradni zaburzeń ruchowych oraz ośrodków prowadzących terapie zaawansowane (DBS, terapie infuzyjne i inne).

- W przyszłości umożliwienie tworzenia wspólnych wieloośrodkowych projektów badawczych i edukacyjnych.

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU

12 miesięcy – pełen cykl kończący się certyfikatem (kwiecień 2023 - kwiecień 2024), na zakończenie zostaną wydane certyfikaty ukończenia kursu.

 

ORGANIZATORZY

Sekcja Schorzeń Pozapiramidowych PTN

Polskie Towarzystwo Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych

Polskie Towarzystwo Neurologiczne

Via Medica
 

RADA NAUKOWA

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek – przewodniczący

Neurologia:

Dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz, prof. UMW

Prof. dr hab. n. med. Piotr Janik

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki

Prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska

Prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman

Prof. dr hab. n. med. Monika Białecka

Dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski

Dr hab. n. med. Joanna Siuda

Dr hab. n. med. Agata Gajos

Dr hab. n. med. Tomasz Litwin

Dr hab. n. med. Daniel Zielonka

Dr hab. n. med. Ewa Papuć

Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

Dr n. med. Michał Schinwelski

Dr n. med. Stanisław Szlufik

Dr n. med. Magdalena Boczarska

Dr n. med. Jarosław Dulski

Dr n. med. Katarzyna Śmiłowska

Dr n. med. Tomasz Kmieć

Psychologia:

Prof. dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek

Dr hab. n. med. Agnieszka Gorzkowska

Medycyna nuklearna:

Dr n. med. Bogna Brockhuis

Radiologia:

Dr n. med. Małgorzata Makuch

Prof. dr hab. n. med. Anna Zimny

Neurochirurgia:

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Mandat

Neuropatologia:

Prof. dr hab. n. med. Dorota Dziewulska

Prof. dr hab. n. med. Beata Sikorska

Pielęgniarka:

Dr n. med. Anna Roszmann

 

UCZESTNICY AKADEMII MŁODEGO PARKINSONOLOGA

Przemysław Baliński

 

Przemysław Baliński Oddział Neurologii Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej

 

Andrzej Bereza

 

 

Andrzej Bereza Klinika Neurologii USK we Wrocławiu
Agata Czarnowska

 

 

Agata Czarnowska Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Marek Dąbrowski

 

 

Marek Dąbrowski Oddział Neurologii Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku
Kandyda Derkacz-Kapała

 

 

Kandyda Derkacz-Kapała Klinika Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie
Joanna Drej

 

Joanna Drej Oddział Neurologii Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
Agnieszka Górska

 

 

Agnieszka Górska Klinika Neurochirurgii i Neurologii Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy
Maciej Hyla

 

 

Maciej Hyla I Klinika Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Paweł Jachyra

 

 

Paweł Jachyra Oddział Neurologii Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego — Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu
Anna Jaglarz-Juryk

 

Anna Jaglarz-Juryk Oddział Neurologii 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie
Tomasz Jańczuk

 

 

Tomasz Jańczuk Oddział Neurologii Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach
Anna Maria Łopatkiewicz

 

Anna Maria Łopatkiewicz Klinika Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 

Karolina Mielko

 

Karolina Mielko Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie 

 

Filip Przytuła

 

 

Filip Przytuła Oddział Neurologii Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku
Izabella Tomaszewska-Lampart

 

 

Izabella Tomaszewska-Lampart Klinika Neurologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie
Mateusz Toś

 

 

Mateusz Toś Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach
Marcin Wiącek

 

 

Marcin Wiącek Klinika Neurologii Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

 

Urszula Włodarczyk

 

 

Urszula Włodarczyk Oddział Neurologii Szpitala Specjalistycznego w Pile

 

Dawid Zając

 

 

Dawid Zając Oddział Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie

 

Główni Sponsorzy                                     

abbvie

Medtronic
 

Orion

Sponsorzy

Abbott

Ever Pharma

GE

Ipsen

 Sandoz

Partner

Vipharm