Historia PTChPiIZR

Polskie Towarzystwo Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych powstało w 2013 roku. Jest to Stowarzyszenie lekarzy oraz innych specjalistów zainteresowanych zaburzeniami ruchowymi, szczególnie chorobą Parkinsona. Pierwszym prezesem Towarzystwa w latach 2012-2015 był prof. Andrzej Bogucki, po nim tę funkcję pełnił w latach 2015-2018 prof. Dariusz Koziorowski, następnie w latach 2018-2021 prof. Monika Rudzińska-Bar. Obecnie prezesem Towarzystwa jest dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz, prof. UMW.

Wśród członków honorowych Towarzystwa są polscy profesorowie: Andrzej Friedman, Grzegorz Opala i Jarosław Sławek oraz dobrze znani w międzynarodowym gronie specjalistów zaburzeń ruchowych profesorowie: Zbigniew Wszołek (Jacksonville, Stany Zjednoczone) i Bernhard Landwehrmeyer (Ulm, Niemcy).

Naszym celem jest upowszechnianie wiedzy o chorobach należących do zaburzeń ruchowych, a szczególnie o chorobie Parkinsona oraz inicjowanie i wspieranie badań naukowych w tej dziedzinie. Organizujemy zarówno naukowe spotkania i konferencje dla specjalistów neurologii, jak i kursy szkoleniowe dla młodszych kolegów i koleżanek.

W swoich działaniach ściśle współpracujemy z Sekcją Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (PTN) (www.ptneuro.pl). Wspieranie aktywności PTN w dziedzinie zaburzeń ruchowych przez naszych członków jest naturalną konsekwencją tej współpracy.

Sekcja Schorzeń Pozapiramidowych PTN została założona w 1998 roku przez naszego członka honorowego, prof. Andrzeja Friedmana i przez cały czas jest bardzo aktywna w promowaniu wiedzy i nauki w dziedzinie zaburzeń ruchowych. Dotychczas Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych PTN udało się zorganizować aż 8 Ogólnopolskich Zjazdów, z czego 4 ostatnie odbyły się w ramach Kongresów naszego Towarzystwa.

W ciągu ostatnich lat zorganizowaliśmy wiele spotkań naukowych, w trakcie których wśród wykładowców gościliśmy wielu znamienitych specjalistów zaburzeń ruchowych z całego świata:

 • Pierwszy Kongres Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych odbył się 11-12 października 2013 roku w Łodzi. Honorowy patronat nad tą konferencją objął prof. Jerzy Buzek, ówczesny Prezydent Parlamentu Europejskiego. Wykład na temat autoimmunologicznych zaburzeń ruchowych wygłosił dr Sarosh Irani z Uniwersytetu w Oksfordzie.
 • 22 listopada 2014 również w Łodzi odbyła się Konferencja Rehabilitacja w chorobie Parkinsona, adresowana dla neurologów, lekarzy rehabilitacji i fizjoterapeutów.
 • Drugi Kongres Towarzystwa odbył się 8-10 października 2015 roku w Warszawie, gdzie pośród wielu znamienitych wykładowców inauguracyjny wykład na temat lewodopy wygłosił prof. Stanley Fahn.
 • 18-19 listopada 2016 roku w Toruniu odbyła się Konferencja przedruchowe i pozaruchowe objawy choroby Parkinsona z udziałem prof. K. Ray Chaudhuri z Londynu.
 • Kursy szósty i siódmy z cyklu „Mayo Clinic Faculty”, które kolejno odbyły się w 2017 roku w Olsztynie i w 2019 roku w Poznaniu, gościły wybitnych profesorów Mayo Clinic: Rayan J. Uitti, Zbigniew K. Wszolek, Jay Van Gerpen, William Cheshire, Kathleen Kennelly, William Tatum i Elizabeth Shuster.
 • Pierwsze Międzynarodowe Symposium z Neurologii i Neurorehabilitacji w Zaburzeniach Ruchowych odbyło się 16-17 czerwca 2017 roku w Krakowie, goszcząc wielu zagranicznych wykładowców: Evzen Ruzicka (Praga, Czechy), Ota Gal (Praga, Czechy), Robert Jech (Praga, Czechy), Stephane Lehericy (Paryż, Francja), Sudarshan Dayanidhi (Chicago, USA); Jacques-Olivier Coq (Marsylia, Francja), Alain Creange (Creteil, Francja); Michael Schuepbach (Bern, Szwajcaria), Jean-Michel Gracies (Creteil, Francja), Jean-Pierre Roll (Marsylia, Francja), Regine Roll (Marsylia, Francja), Christophe Duret (Cambridge, USA), Jacob Lorentzen (Copenhagen, Dania), Marie-Helene Canu (Lille, Francja), Jules P. Dewald (Chicago, USA), Jens Bo Nielsen (Copenhagen, Dania), Emilie Hutin (Creteil, Francja).
 • Trzeci Kongres Towarzystwa odbył się 12-14 kwietnia 2018 roku w Katowicach, gdzie swoje wykłady zaprezentowali między innymi: Jean-Marc Burgunder (Bern, Szwajcaria), Jean Michal Gracies (Paryż, Francja), Georg Bernard Landwehrmeyer (Ulm, Niemcy), Stephane Lehericy (Paryż, Francja), Zbigniew K. Wszolek (Mayo Clinic, Jacksonville, USA).
 • Konferencja Zaburzenia snu w neurologii odbyła się 22-23 marca 2019 roku w Krakowie.

Od początku swojego istnienia Towarzystwo patronuje organizowanym przez prof. Andrzeja Friedmana Seminariom Kliniki Neurologii na Bródnie i Basal Ganglia Club, zawsze ze znamienitymi wykładowcami z całego świata. Do tej pory odbyło się aż dziewiętnaście takich Seminariów.

Towarzystwo patronuje również organizowanym przez Prof. Jarosława Sławka i dr hab. Emilię Sitek Konferencjom Neurodegeneracje. Dotychczas zorganizowano aż sześć takich konferencji a wśród zagranicznych wykładowców byli m.in.: Amos Korczyn (Izrael), Thomas Bak (UK), Evzen Ruzicka (Czechy), Ivan Rektor (Czechy), Irena Rektorova (Czechy), Janosz Sanotsky (Ukraina), Georg Bernard Landwehrmeyer (Niemcy), Jean Michal Gracies (Francja), Pasquale Calabrese (Szwajcaria), Alexandra Durr (Francja), Nicola Pavese (UK), Ben Schmand (Holandia), Alan Carson (UK), Petr Kanovsky (Czechy).

Ponadto prof. Jarosław Sławek już od 10 lat co dwa lata organizuje Konferencję „Toksyna botulinowa w praktyce neurologicznej” również pod patronatem naszego Towarzystwa. Tegoroczna już piąta edycja będzie miała status międzynarodowej pod nazwą „Polish Toxins 2020” z zagranicznymi wykładowcami: Eckart Altenmueller (Niemcy), Matthew Beard (UK), Lars Bendtsen (Dania), Wolfgang Jost (Niemcy), Serdar Kocer (Szwajcaria), Andy Pickett (UK), Joerg Wissel (Niemcy).

Organizujemy również spotkania edukacyjne dla pacjentów z chorobą Parkinsona i innymi zaburzeniami ruchowymi oraz dla ich opiekunów dotyczące profilaktyki, leczenia, rehabilitacji i opieki w chorobie. Współpracujemy z organizacjami pacjentów i prowadzimy rozmowy z Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia celem polepszenia opieki nad chorymi. Skutkiem tej aktywności jest między innymi poszerzanie dostępnych terapii.
Stworzyliśmy stronę internetową www.zaburzeniaruchowe.pl , gdzie lekarze, pielęgniarki, inni specjaliści, pacjenci, ich rodziny i opiekunowie mogą znaleźć wiele cennych informacji z dziedziny zaburzeń ruchowych takich jak nowości w leczeniu, aktualności dotyczące konferencji i spotkań naukowych, poradniki, informacje na temat stowarzyszeń pacjentów. Przez stronę internetową członkowie Towarzystwa mają dostęp do dwutomowego podręcznika „Choroba Parkinsona i inne zaburzenia ruchowe” napisaną przez polskich ekspertów w dziedzinie zaburzeń ruchowych, materiałów wideo z konferencji, ciekawych przypadków pacjentów oraz rekomendacji grup ekspertów dotyczących leczenia zaburzeń ruchowych.

......................................................................................................................

Polish Parkinson’s disease and other Movement Disorders Society (Polskie Twarzystwo Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych) was established in 2013. It is a professional society of clinicians, and other healthcare professionals who are interested in movement disorders, especially Parkinson's disease.

The first president of the Society was Prof. Andrzej Bogucki (2012-2015), then Prof. Dariusz Koziorowski (2015-2018), and Prof. . Currently, the president is Prof. Monika Rudzińska-Bar.

Among our honorary members are Polish Professors: Andrzej Friedman, Grzegorz Opala, and Jarosław Sławek, as well as well-known international movement disorders specialists, Professors: Zbigniew Wszolek (Jacksonville, FL, USA), and Bernhard Landwehrmeyer (Ulm, Germany).

Our goal is to disseminate knowledge and promote research to advance the field of Movement Disorders in Poland. We organize scientific meetings and conferences for movement disorders specialists and general neurologists, as well as teaching courses for younger colleagues.

To achieve our goals among other organizations we closely cooperate with Extrapyramidal Diseases Section of Polish Neurological Society ( www.ptneuro.pl) where the current president is our honorary member Prof. Jarosław Sławek. Therefore our members are naturally involved in all movement disorders activities organized by Polish Neurological Society.

Furthermore Extrapyramidal Diseases Section of Polish Neurological Society was founded by our horonary member Andrzej Friedman in 1998 and was very active in the field of Movement Disorders. Up to date seven Congresses of Extrapyramidal Diseases Section was organized including the three last organized together with our Society.

Within last years we’ve organized meeting where widely recognized movement disorders specialists were giving lectures:

 • The 1st Congress of Polish Parkinson’s Disease and Other Movement Disorders Society was held in Łódź on October 11-12, 2013. The honorary patronage of the Congress took Prof. Jerzy Buzek, the President of the European Parliament. During the Congress Dr. Sarosh Irani from Oxford University gave the lecture on immune mediated movement disorders.
 • Conference Rehabilitation of Parkinson’s Disease (Łódź, November 22, 2014) was addressed to both physiotherapists and neurologists.
 • 2nd Congress of Polish Parkinson’s disease and other Movement Disorders Society, Warsaw 8-10/10/2015 where among other international specialists and professors his special lecture about levodopa had Professor Stanley Fahn.
 • Conference The premotor and non-motor symptoms of Parkinson’s disease, Toruń, November 18-19, 2016. The special lecture was given by prof. K. Ray Chaudhuri (Londyn).
 • 6th Movement Disorders, Epilepsy & Multiple Sclerosis Mayo Clinic Neurology Faculty Teaching Course, Olsztyn 01-02/06/2017; and 7th Movement Disorders, Epilepsy, Headache, and Inflammatory Disorders Mayo Clinic Neurology Faculty Teaching Course, Poznan 12-13/09/2019 - where among lecturers were Professors from Mayo Clinic: Rayan J. Uitti, Zbigniew K. Wszolek, Jay Van Gerpen, William Cheshire, Kathleen Kennelly, William Tatum, and Elizabeth Shuster
 • 1st International Symposium on the Neurology and Neurorehabilitation of Movement Disorders, 15-16/06/2017; where among lecturers were Proferssors: Evzen Ruzicka (Prague, Czech Republic), Ota Gal (Prague, Czech Republic), Robert Jech (Prague, Czech Republic), Stephane Lehericy (Paris, France), Sudarshan Dayanidhi (Chicago, USA); Jacques-Olivier Coq (Marseille, France), Alain Creange (Creteil, France); Michael Schuepbach (Bern, Switzerland), Jean-Michel Gracies (Creteil, France), Jean-Pierre Roll (Marseille, France), Regine Roll (Marsille, France), Christophe Duret (Cambridge, USA), Jacob Lorentzen (Copenhagen, Denmark), Marie-Helene Canu (Lille, France), Jules P. Dewald (Chicago, USA), Jens Bo Nielsen (Copenhagen, Denmark), Emilie Hutin (Creteil, France)
 • 3rd Congress of Polish Parkinson’s disease and other Movement Disorders Society, Katowice 12-14/04/2018 – with lecturers from Europe and the USA, Professors: Jean-Marc Burgunder (Bern, Switzerland), Jean Michal Gracies (Paris, France), Georg Bernard Landwehrmeyer (Ulm, Germany), Stephane Lehericy (Paris, France), Zbigniew K. Wszolek (Mayo Clinic, Jacksonville, USA)
 • Sleep disorders in neurology, Krakow 22-23/03/2019

Under the patronage of our Society our honorary member Prof. Andrzej Friedman as a head of Neurology Dept. of “Bródnowski” Hospital in Warsaw has already organized XIX meetings from the series “ Neurology Seminars of “Bródno” Neurology Dept. in Warsaw” always with prominent international lecturers.

We also patronize “Neurodegeneracje” conferences organized by prof. Jarosław Sławek and prof. Emilia Sitek. Up to date six of such conferences were organized with well-known international speakers: Amos Korczyn (Izrael), Thomas Bak (UK), Evzen Ruzicka (Czechy), Ivan Rektor (Czechy), Irena Rektorova (Czechy), Janosz Sanotsky (Ukraina), Georg Bernard Landwehrmeyer (Niemcy), Jean Michal Gracies (Francja), Pasquale Calabrese (Szwajcaria), Alexandra Durr (Francja), Nicola Pavese (UK), Ben Schmand (Holandia), Alan Carson (UK), Petr Kanovsky (Czechy).

Furthermore since 10 years prof. Jarosław Sławek organized conference “Botulinum toxin in neurological practice” also under patronage of our Society. This year 2020 edition has international status and is called “Polish Toxins 2020” with many international lecturers: Eckart Altenmueller (Niemcy), Matthew Beard (UK), Lars Bendtsen (Dania), Wolfgang Jost (Niemcy), Serdar Kocer (Szwajcaria), Andy Pickett (UK), Joerg Wissel (Niemcy).

We are also organizing meetings for PD patient’ and caregivers population, where they are thought how to deal with different symptoms of the disease, and their families - how to cope with the disease. We work with patient organizations and hold talks with the Ministry of Health and the National Health Fund to improve patient care. The effect of this activity is, among others, expanding available therapies.

We have created a webpage “www.zaburzeniaruchowe.pl” where physicians, nurses, other health professionals, and patients with their families may find interesting and important information about new achievements in movement disorders field, and about future local and international movement disorders congresses. Through the webpage, our members have access to first edition of “Parkinson’s disease and other movement disorders” book written by Polish movement disorders experts, videos with lectures from our Congresses, interesting movement disorders cases, as well as to recommendations for diagnosis and treatment of various movement disorders.