Członkostwo PTChPiIZR

Szanowni Państwo,

witam na portalu Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych. Miło mi zaprosić do odwiedzania naszej strony oraz do członkostwa w Towarzystwie. Jego członkiem może zostać każda osoba działająca na polu klinicznym i naukowym w zakresie choroby Parkinsona i innych zaburzeń ruchowych.

Nadrzędnym celem naszej organizacji jest przekazywanie informacji o tej szybko rozwijającej się dziedzinie neurologii. Celowi temu służą organizowane przez Towarzystwo konferencje, szkolenia i warsztaty, na których wybitni specjaliści podzielą się z Państwem wiedzą, zaprezentują własne osiągnięcia naukowe, zachęcą do dyskusji i wymiany poglądów. Elementem informacyjnym i edukacyjnym jest również ten portal, który stanowi platformę do prezentacji dorobku naukowego z możliwością poszukiwania współpracy. Jego oferta będzie się ciągle poszarzać. Już w tej chwili umożliwiamy dostęp do rekomendacji Towarzystwa publikowanych w Polskim Przeglądzie Neurologicznym oraz polskiego podręcznika Movement Disorders, pod redakcją prof. Jarosława Sławka.

W przyszłości planujemy włączenie dostępu do interaktywnych kursów oraz comiesięcznego przedstawia interesujących przypadków klinicznych dla zarejestrowanych członków Towarzystwa. Będziemy starali się wzbogacić ofertę o warsztaty leczenia toksyną botulinową, głęboką stymulacją mózgu (DBS), dojelitowymi wlewami lewodopy, czy pompami apomorfinowymi.

Towarzystwo zostało powołane w celu inicjowania i wspierania badań naukowych, rozwoju diagnostyki i leczenia chorób układu nerwowego należących do zaburzeń ruchowych, a szczególnie choroby Parkinsona oraz promocji wiedzy w tym zakresie wśród społeczeństwa. Współpracujemy z organizacjami pacjentów i prowadzimy rozmowy z Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia celem polepszenia opieki nad chorymi. Skutkiem tej aktywności jest między innymi poszerzanie dostępnych terapii.

Interdyscyplinarny charakter chorób pozapiramidowych skłonił nas do zaproszenia grona specjalistów z różnych gałęzi medycyny, aby podzielili się swoimi doświadczeniami. Taka wymiana poglądów może zachęcić do dalszej bardzo owocnej współpracy.

Jeszcze raz zachęcam do korzystania z portalu i zostania aktywnym członkiem Towarzystwa!

Z poważaniem


dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz, prof. UMW.

Prezes Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych

 

Aby przystąpić do Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych należy zalogować się do serwisu i wypełnić formularz elektroniczny (dostępny tylko dla zalogowanych).