Biblioteka Młodego Parkinsonologa

Zachęcamy do zapoznania się z literaturą zalecaną przez ekspertów i wykładowców:

CHOROBA PARKINSONA I INNE ZABURZENIA RUCHOWE

 1. Sławek J., Friedman A., Bogucki A., Opala G. (red.), Choroba Parkinsona i inne zaburzenia ruchowe. 2012; Dostęp

 2. Sławek J. Choroba Parkinsona — słowa „klucze” do rozpoznania i efektywnego leczenia. Pol. Przegl. Neurol. 2022; 18(3): 137–150.
 3. Sławek J. Drżenie w chorobie Parkinsona — rozpoznawanie i leczenie. Pol. Przegl. Neurol. 2017; 13(4): 163–172.
 4. Śmiłowska K., Burzyńska–Makuch M., Brockhuis B. i wsp. Neuroimaging in Parkinson's Disease: necessity or exaggeration? Neurol. Neurochir. Pol. 2021; 55(6): 536–548.
 5. Lees A. The bare essentials: Parkinson's disease. Pract. Neurol. 2010; 10(4): 240–246.

 

OTĘPIENIE Z CIAŁAMI LEWY'EGO

Teksty podstawowe:

 1. Barczak A., Wańska W., Sitek E.J. i wsp. Otępienie z ciałami Lewy’ego — jak rozpoznawać? Jak leczyć? Pol. Przegl. Neurol. 2015; 11(3): 107116.
 2. Kwaśniak–Butowska M., Brockhuis B., Sitek E.J., Sławek J. Badanie rCBF SPECT może być przydatne w diagnostyce otępienia z ciałami Lewy'ego. Pol. Przegl. Neurol. 2022; 18(2): 127128.
 3. Barczak A., Hintze B. Otępienie z ciałami Lewy’ego — kryteria diagnostyczne i leczenie. Psychiatria po dyplomie. 2020; 3: 3842, [aktualnie obowiązujące kryteria podstawowe]. Dostęp
 4. McKeith I.G. i wsp. Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: Fourth consensus report of the DLB Consortium. Neurology. 2017; 89(1): 88100, [kryteria diagnostyczne – tekst źródłowy]. Dostęp
 5. Majka J., Brockhuis B., Narożańska E., Sitek E.J. Wczesna diagnostyka otępienia z ciałami Lewy’ego. Neurologia po dyplomie. 2021; 3: 34–40, [prezentacja naukowych kryteriów diagnostycznych rozpoznawania choroby na etapie prodromalnym]. Dostęp
 6. McKeith I.G. i wsp. Research criteria for the diagnosis of prodromal dementia with Lewy bodies. Neurology. 2020; 94(17): 743–755, [naukowe kryteria diagnostyczne rozpoznawania choroby na etapie prodromalnym– tekst źródłowy]. Dostęp
 7. Sitek E.J., Wójcik J., Barczak A., Sławek J. Diagnostyka neuropsychologiczna w atypowych zespołach parkinsonowskich. Pol. Przegl. Neurol. 2015; 11(1): 21–32. Dostęp
 8. Barczak A., Wańska W., Sitek E.J. i wsp. Otępienie z ciałami Lewy’ego — jak rozpoznawać ? Jak leczyć? Pol. Przegl. Neurol. 2015; 11(3): 107–116. Dostęp
 9. Sitek E.J. Znaczenie wywiadu w diagnostyce różnicowej zespołów otępiennych o wczesnym i późnym początku. Neurologia po dyplomie. 2018; 13(3): 12–18. Dostęp

Teksty uzupełniające:

 1. Sitek E.J., Dzienniak M., Brockhuis B. Zanik korowy tylny w świetle nowych kryteriów diagnostycznych. Neurologia po dyplomie. 2019; 14(1): 30–40. Dostęp
 2. Crutch S.J. i wsp. Consensus classification of posterior cortical atrophy. Alzheimers Dement. 2017; 13(8): 870–884, [tekst źródłowy kryteriów diagnostycznych zaniku korowego tylnego, uwzględniający PCA–LBD i PCA–CBD]. Dostęp
 3. Kluj-Kozłowska K., Sitek E.J., Sławek J. Zaburzenia mowy w atypowych zespołach parkinsonowskich — diagnostyka różnicowa i terapia. Pol. Przegl. Neurol. 2019; 15(1): 12–23. Dostęp
 4. Thomas A.J., Taylor J.P., McKeith I. i wsp. Revision of assessment toolkits for improving the diagnosis of Lewy body dementia: The DIAMOND Lewy study. Int. J. Geriatr. Psychiatry. 2018; 33(10): 1293–1304. Dostęp

 

Materiały popularnonaukowe dla rodzin:

https://www.lbda.org/

https://www.youtube.com/@LBDAtv/videos

 

Film dokumentalny „Robin’s wish” (Dzień dobry, Robin)

https://www.filmweb.pl/film/Dzie%C5%84+dobry%2C+Robin–2020–858375

POSTĘPUJĄCE PORAŻENIE PONADJĄDROWE

Teksty podstawowe:

 1. Höglinger G.U. i wsp. Clinical diagnosis of progressive supranuclear palsy: The Movement Disorder Society criteria. Mov. Disord. 2017; 32(6): 853–864. Dostęp
 2. Iankova V. i wsp. Video–tutorial for the Movement Disorder Society criteria for progressive supranuclear palsy. Parkinsonism Relat. Disord. 2020; 78: 200–203, [video–tutorial prezentujący zastosowanie aktualnych kryteirów diagnostycznych]. Dostęp
 3. Sitek E.J., Wójcik J., Barczak A., Sławek J. Diagnostyka neuropsychologiczna w atypowych zespołach parkinsonowskich. Pol. Przegl. Neurol. 2015; 11(1): 21–32. Dostęp

 

Teksty uzupełniające:

 1. Kluj–Kozłowska K., Sitek E.J., Sławek J. Zaburzenia mowy w atypowych zespołach parkinsonowskich — diagnostyka różnicowa i terapia. Pol. Przegl. Neurol. 2019; 15(1): 12–23. Dostęp
 2. Sitek E.J., Kluj-Kozłowska K. Dyzartria i apraksja mowy w chorobach neurozwyrodnieniowych — przegląd zagadnień. W: Gerontologopedia, [red.] Tłokiński W., Milewski S., Kaczorowska-Bray K., wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk, 2018; 523–555.
 3. Sitek E.J., Kluj-Kozłowska K., Barczak A. Zaburzenia funkcji językowych w atypowych zespołach parkinsonowskich. W: Gerontologopedia, [red.] Tłokiński W., Milewski S., Kaczorowska-Bray K., wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk, 2018; 556–572.
 4. Bluett B., i wsp. Best practices in the clinical management of progressive supranuclear palsy and corticobasal syndrome: A consensus statement of the CurePSP centers of care. Frontiers in Neurology 2021; 12: 694–872. eCollection 2021, [pierwszy kompleksowy konsensus dotyczący leczenia, który obejmuje pełne spektrum oddziaływań niefarmakologicznych w PSP i CBS]. Dostęp

 

Linki:

https://www.psp.org/iwanttolearn/

https://www.youtube.com/@CurePSP/videos

ZESPÓŁ KOROWO-PODSTAWNY

Teksty podstawowe:

 1. Gołąb-Janowska M., Nowacki P. Zwyrodnienie korowo-podstawne. Pol. Przegl. Neurol. 2014; 10(2): 59–65. Dostęp
 2. Armstrong M.J. i wsp. Criteria for the diagnosis of corticobasal degeneration. Neurology. 2013 Jan 29; 80(5): 496–503, [tekst źródłowy kryteriów] Dostęp
 3. Sitek E.J., Brockhuis B. Zespół korowo-podstawny: choroba Alzheimera czy zwyrodnienie korowo-podstawne? Neurologia po dyplomie 2018, 13(6): 21–27. Dostęp
 4. Sitek E.J., Wójcik J., Barczak A., Sławek J. Diagnostyka neuropsychologiczna w atypowych zespołach parkinsonowskich. Pol. Przegl. Neurol. 2015, 11(1):21–32. Dostęp

 

Teksty uzupełniające:

 1. Wilson D., Le Heron C., Anderson T. Corticobasal syndrome: a practical guide. Practical Neurology 2021, 276–285, [cenne wskazówki do diagnostyki różnicowe, materiał filmowy]. Dostęp
 2. Sitek E.J., Dzienniak M., Brockhuis B. Zanik korowy tylny w świetle nowych kryteriów diagnostycznych. Neurologia po dyplomie 2019, 14(1): 30–40, 45, [m.in.: kryteria PCA–CBD]. Dostęp
 3. Sitek E., Narożańska E., Brockhuis B. Warianty choroby Alzheimera. W: Choroba Alzheimera 1906–2021, [red.] Maria Barcikowska, Tadeusz Parnowski. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2022, [ w tekście omówiono wariant apraktyczny AD, który różnicujemy z CBS–CBD].
 4. Kluj-Kozłowska K., Sitek E.J., Sławek J. Zaburzenia mowy w atypowych zespołach parkinsonowskich — diagnostyka różnicowa i terapia. Pol. Przegl. Neurol. 2019; 15(1): 12–23. Dostęp
 5. Sitek E,J., Kluj-Kozłowska K., Narożańska E. Nietypowe zaburzenia mowy i pisma jako wczesna manifestacja choroby neurozwyrodnieniowej. Neurologia po dyplomie 2021; 2: 42–50. Dostęp
 6. Sitek E.J., Kluj-Kozłowska K. Dyzartria i apraksja mowy w chorobach neurozwyrodnieniowych — przegląd zagadnień. W: Gerontologopedia, [red.] Tłokiński W., Milewski S., Kaczorowska-Bray K. Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk, 2018; 523–555.
   
 7. Sitek E.J., Kluj-Kozłowska K., Barczak A. Zaburzenia funkcji językowych w atypowych zespołach parkinsonowskich. W: Gerontologopedia, [red.] Tłokiński W., Milewski S., Kaczorowska-Bray K. Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk, 2018; 556–572.
 8. Gaweda-Walerych K., Sitek E.J., Borczyk M. i wsp. A patient with corticobasal syndrome and progressive non–fluent aphasia (CBS–PNFA), with variants in ATP7B, SETX, SORL1, and FOXP1 genes. Genes, 2022; 13(12): 23–61, [przypadek cytowany w ramach webcastu; prezentacja ewolucji obrazu klinicznego znajduje się w supplementary files]. Dostęp
 9. Bezerra Parmera J. i wsp. Foot-hand synkinesis in corticobasal syndrome: single clinical feature with distinct molecular imaging biomarkers. Mov. Disord. Clin. Pract. 2021; 8(3): 491–492, [materiał filmowy prezentujący współruchy]. Dostęp
 10. Harciarek M., Sitek E.J., Kertesz A. The patterns of progression in primary progressive aphasia — implications for assessment and management. Aphasiology 2014; 28(8–9): 964–980, [progresja z PNFA do CBS]. Dostęp
   
 11. Bluett B. i wsp. Best practices in the clinical management of progressive supranuclear palsy and corticobasal syndrome: a consensus statement of the CurePSP centers of care. 2021; 12: 694872. eCollection 2021, [pierwszy kompleksowy konsensus dotyczący leczenia, który obejmuje pełne spektrum oddziaływań niefarmakologicznych w PSP i CBS]. Dostęp