MODUŁ II

Poniżej przedstawiamy zawartość I. modułu projektu „Akademia Młodego Parkinsonologa”

LISTA WEBCASTÓW

L.P. Temat Czas wykładu
1 Diagnostyka obrazowa a/ TK, MRI
dr n. med. Małgorzata Makuch
30 min.
2 Diagnostyka obrazowa a/ TK, MRI
prof. dr hab. n. med. Anna Zimny
30 min.
3 Diagnostyka obrazowa b/ SPECT/PET
dr n. med. Bogna Brockhuis
45 min.
4 Biomarkery molekularne
dr hab. n. med. Joanna Siuda
30 min
5 Leczenie farmakologiczne choroby Parkinsona (wczesna-średnio-zaawansowana) a/ farmakologia leków stosowanych w chorobie Parkinsona
prof. dr hab. n. med. Monika Białecka
30 min
6 Leczenie farmakologiczne choroby Parkinsona (wczesna-średnio-zaawansowana) b/ rozpoczynanie leczenia choroby Parkinsona
prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
30 min
7 Leczenie farmakologiczne choroby Parkinsona (wczesna-średnio-zaawansowana) c/ leczenie choroby w okresie rozwiniętej choroby – w tym fluktuacje, dyskinezy
prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki
30 min
8 Leczenie farmakologiczne choroby Parkinsona (wczesna-średnio-zaawansowana) d/ działania niepożądane leków p-parkinsonowskich
prof. dr hab. n. med. Monika Białecka
15 min
9 Leczenie farmakologiczne choroby Parkinsona (wczesna-średnio-zaawansowana) d/ działania niepożądane leków p-parkinsonowskich
prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska
15 min
10 Leczenie farmakologiczne choroby Parkinsona (wczesna-średnio-zaawansowana) e/ zaburzenia pozaruchowe i ich leczenie
prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
30 min
11 Leczenie farmakologiczne choroby Parkinsona (wczesna-średnio-zaawansowana) f/ inne problemy: zaburzenia chodu, dyzartria, dysfagia, diplopia, ślinotok
dr n. med. Katarzyna Śmiłowska
30 min
12 Leczenie zaawansowanej choroby Parkinsona a/ wprowadzenie: zaawansowana choroba Parkinsona: definicje, koncepcje, rekomendacje
prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
20 min
13 Leczenie zaawansowanej choroby Parkinsona b/ DBS
dr n. med. Stanisław Szlufik
30 min
14 Leczenie zaawansowanej choroby Parkinsona b/ DBS
dr n. med. Jarosław Dulski
30 min
15 Leczenie zaawansowanej choroby Parkinsona b/ DBS
prof. dr hab. n. med. Tomasz Mandat
30 min
16 Leczenie zaawansowanej choroby Parkinsona c) Apomorfina
dr n. med. Anna Roszman
45 min
17 Leczenie zaawansowanej choroby Parkinsona c) Apomorfina
dr hab. n. med. Joanna Siuda
45 min
18 Leczenie zaawansowanej choroby Parkinsona d) duodopa
dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
45 min
19 Leczenie zaawansowanej choroby Parkinsona d) duodopa
dr n. med. Anna Roszman
45 min

 

SPOTKANIE Z EKSPERTEM 

  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Janik
  • prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska
  • dr hab. n. med.  Agata Gajos
  • dr hab. n. med. Joanna   Siuda
  • dr n. med. Jarosław DulskiKONFERENCJA

Akademia Parkinsonologa, cz. 2
Czwartek, 26 października 2023 r.
(wydarzenie stacjonarne: Hotel Holiday Inn Gdansk - City Centre)


Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman; dr hab. n. med. Joanna Siuda

18:00–18:05 Otwarcie spotkania

18:05–19:05 Prezentacja przypadków oraz dyskusja

19:05–19:15 Przerwa

19:15–19.35 Stany nagłe w zaburzeniach ruchowych
dr hab. n. med. Agata Gajos

19:35–19.55 Postępy w leczeniu DBS w chorobie Parkinsona i dystoniach, nowe techniki stymulacji, zdalne programowanie
prof. dr hab. n. med. Tomasz Mandat

19:55–20:10 Dyskusja oraz odpowiedzi na pytania uczestników