MODUŁ I

Poniżej przedstawiamy zawartość I modułu projektu „Akademia Młodego Parkinsonologa”

LISTA WEBCASTÓW

L.P. Temat Czas wykładu
1 Fenomenologia zaburzeń ruchowych
prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska
30 min.
2 Dystonie, tiki, pląsawice, ataksje, mioklonie, inne
prof. dr hab. n. med. Piotr Janik
30 min.
3 Dystonie, tiki, pląsawice, ataksje, mioklonie, inne
prof. dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz
30 min.
4 Badanie chorego z parkinsonizmem
prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
30 min
5 Skale kliniczne: UPDRS, UPDRS-DYS, NMSS, Schwab-England, Hoehn-Yahr, PDQ-39
dr hab. n. med. Joanna Siuda
30 min
6 Kryteria diagnostyczne i charakterystyczne obrazy kliniczne, „red flags”:
a/ choroby Parkinsona
prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman
30 min
7 Kryteria diagnostyczne i charakterystyczne obrazy kliniczne, „red flags”:
b/ MSA
dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
30 min
8 Kryteria diagnostyczne i charakterystyczne obrazy kliniczne, „red flags”:
c/ PSP
prof. dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek
15 min
9 Kryteria diagnostyczne i charakterystyczne obrazy kliniczne, „red flags”:
c/ PSP
prof. dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz
15 min
10 Kryteria diagnostyczne i charakterystyczne obrazy kliniczne, „red flags”
d/ CBS/CBD
prof. dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek
15 min
11 Kryteria diagnostyczne i charakterystyczne obrazy kliniczne, „red flags”:
d/ CBS/CBD
prof. dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz
15 min
12 Kryteria diagnostyczne i charakterystyczne obrazy kliniczne, „red flags”
e/ DLB
prof. dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek
15 min
13 Kryteria diagnostyczne i charakterystyczne obrazy kliniczne, „red flags”
e/ DLB
prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
15 min
14 Parkinsonizmy objawowe i wtórne – min. wodogłowie normotensyjne, parkinsonizm naczyniowy, pozapalny, w zatruciach, polekowy
prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman
30 min
15 Parkinsonizm genetycznie uwarunkowany
dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
30 min
16 Epidemiologia choroby Parkinsona i atypowych parkinsonizmów
dr n. med. Michał Schinwelski
20 min
17 Patofizjologia: pętle neuronalne, neuroprzekaźniki w chorobie Parkinsona
dr n. med. Stanisław Szlufik
20 min
18 Patogeneza i stadia choroby
dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
30 min

 

 

SPOTKANIA Z EKSPERTEM

  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki
  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman
  • prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer
  • dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
  • dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak
  • dr n. med. Michał SchinwelskiWEBINARIUM


Akademia Parkinsonologa, cz. 1

Wtorek, 5 września 2023 r.
(wydarzenie online)

Moderatorzy: dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski; dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz, prof. UMW

18:00–18:05 Otwarcie spotkania

18:05–19:05 Prezentacja przypadków oraz dyskusja

19:05–19:15 Przerwa

19:15–19.45 Neuropatologia choroby Parkinsona i innych atypowych parkinsonizmów
prof. dr hab. n. med. Dziewulska Dorota

19:45–21:00 Pytania i odpowiedzi do wykładowców i ekspertów I. modułu „Akademii Młodego Parkinsonologa”