Opublikowany: 15/05/2024

V Kongres Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych oraz IX Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego — podsumowanie

ŚDCP

W dniach 25–27 kwietnia 2024 roku odbył się V Kongres Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych oraz IX Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w Hotelu Arche w Warszawie w trybie stacjonarnym. Gospodarzem spotkania był rozpoczynający swoją kadencję Prezes Towarzystwa i Sekcji prof. Piotr Janik. Konferencja rozpoczęła się 4 sesjami edukacyjnymi, podczas których szczegółowo omówiono fenomenologię najczęstszych zaburzeń ruchowych oraz podsumowano wiedzę dotyczącą leczenia zaburzeń hiperkinetycznych takich jak drżenie, pląsawica, mioklonie i tiki. Dyskutowano również na temat skutecznego publikowania artykułów naukowych. Podczas uroczystego otwarcia Zjazdu wszystkich uczestników przywitał i swoje plany na przyszłość przedstawił aktualny Prezes i gospodarz Zjazdu prof. Piotr Janik. Członkowie honorowi prof. Zbigniew Wszołek i prof. Andrzej Friedman wygłosili inauguracyjne wykłady na temat nowych odkryć w Leukoencefalopatii spowodowanej mutacją w genie CSF1R oraz niesłabnącej roli lewodopy w leczeniu choroby Parkinsona. Kończący kadencję Prezes Towarzystwa i Sekcji prof. Sławomir Budrewicz oraz pomysłodawca i „spiritus movens” Akademii Młodego Parkinsonologa prof. Jarosław Sławek wręczyli certyfikaty ukończenia kursu pierwszym absolwentom Akademii, którzy podzielili się swoimi opiniami o całym trwającym rok edukacyjnym przedsięwzięciu.

Drugi dzień konferencji poświęcony była przede wszystkim chorobie Parkinsona, odbyła się sesja naukowa zorganizowana razem z International Association of Parkinsonism and Related Disorders (IAPRD), do której zaproszeni zostali wybitni eksperci z Europy: Yaroslau Compta z Barcelony, Carlo Colosimo z Terni oraz Maja Trost z Ljubljany. W tym dniu odbyły się również interaktywne sponsorowane warsztaty na temat wykorzystania badania DaTSCAN, MRgFUS i  toksyny botulinowej w leczeniu zaburzeń ruchowych. Na sesjach plenarnych omówiono szczegółowo patogenezę, diagnostykę i leczenie choroby Parkinsona. Odbyły się dwie sesje plakatowe, na których przedstawiono 17 prac oryginalnych z różnych ośrodków z całej Polski.

Ostatni dzień zjazdu rozpoczął się sesją poświęconą zaburzeniom ruchowym u dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń przetrwałych do wieku dorosłego. Omówiono również inne niż choroba Parkinsona zaburzenia ruchowe. Tradycją naszych zjazdów są budzące emocje i żywe dyskusje sesje wideo, które tym razem miały swoje dwie odsłony: zaburzenia ruchowe u dzieci i młodzieży oraz zaburzenia ruchowe u dorosłych.  

Pośród zgłoszonych na Zjazd plakatów do sesji prezentacji ustnych wybrano sześć najciekawszych prac. Jury w składzie Dariusz Koziorowski i Michał Schinwelski dokonało wyboru dwóch najlepszych prac, które ex aequo otrzymały pierwszą nagrodę (bezpłatny udział w Konferencji „Neurodegeneracje” w październiku 2024r. w Krakowie):

 

 1. Justyna Kaczyńska – za pracę „Zespół Gillesa de la Tourette’a – czy tiki zawsze wymagają leczenia?” autorzy: Justyna Kaczyńska, Piotr Janik.
 2. Jarosław Dulski – za pracę „Poszerzenie spektrum klinicznego mutacji KIF5A: dystonia rodzinna w romskiej rodzinie” autorzy: Jarosław Dulski, Devesh C. Pant, Magdalena Kwaśniak-Butowska, Dorota Hoffman-Zacharska, Zbigniew K. Wszołek, Jarosław Sławek.

 

Gratulujemy!

 

Podczas Konferencji i Zjazdu odbyły się Walne Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych oraz Walne Zebranie Członków Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, podczas których zostały wybrane nowe władze Towarzystwa i Sekcji na kadencję 2024–2027. Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów:

Zarząd Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych

Prezes: Prof. dr hab. n. med. Piotr Janik

Prezes poprzedniej kadencji: Dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz, prof. UMW

Prezes elekt: Dr hab. n. med. Joanna Siuda

Członkowie Zarządu Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych

 • Dr n.med. Magdalena Boczarska-Jedynak
 • Dr hab. n.med. Dariusz Koziorowski
 • Dr n. med. Michał Schinwelski
 • Prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek

Komisja Rewizyjna:

   Prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer
   Dr n. med.
Monika Figura
   Dr n. med. Marek Dąbrowski

Zarząd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Prezes: Prof. dr hab. Piotr Janik

Prezes poprzedniej kadencji: Dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz, prof. UM

Prezes elekt: Dr hab. n. med. Joanna Siuda

Członkowie Zarządu Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych PTN

 • Dr n. med Magdalena Boczarska-Jedynak
 • Dr hab. n. med. Jarosław Dulski
 • Dr hab. n. med. Agata Gajos
 • Dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski  
 • Prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska-Bar
 • Dr n. med. Michał Schinwelski
 • Dr hab. n. med. Daniel Zielonka

Ponadto w czasie Zebrania Walnego:

 • Przegłosowano wysokość składki członkowskiej Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych: 100 zł składka zwyczajna, 50 zł dla rezydenta neurologii.

Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych oraz Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.