Opublikowany: 19/04/2022

Podsumowanie konferencji „Choroba Parkinsona i inne schorzenia neurozwyrodnieniowe — biomarkery, diagnostyka i leczenie”

Aktualnosci_985x69022.png

W dniach 8–9 kwietnia 2022 r., odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Choroba Parkinsona i inne schorzenia neurozwyrodnieniowe — biomarkery, diagnostyka i leczenie”, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych oraz Sekcję Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Konferencja poświęcona była przede wszystkim biomarkerom, m.in. biochemicznym, obrazowym, elektrofizjologicznym i klinicznym, które mają podstawowe znaczenie dla szybkiego rozpoznania tego schorzenia. Jest to obecnie szczególnie ważne ze względu na rozwój badań nad przyczynowym leczeniem choroby Parkinsona. Wczesne rozpoznanie choroby, najlepiej w okresie skąpoobjawowym lub przedobjawowym, może pozwolić w niedalekiej przyszłości na podjęcie leczenia, które będzie hamować rozwój choroby. Podczas konferencji odbyły się we Wrocławiu również stacjonarne warsztaty poświęcone kwalifikacji do zabiegu operacyjnego i długoterminowej opiece nad chorymi z głęboką stymulacją mózgu, które prowadzili prof. Jens Volkmann, kierownik Kliniki Neurologii Uniwersytetu w Wűrzburgu i światowy ekspert w tym obszarze, oraz dr Michał Schinwelski z Gdańska, uznany polski specjalista w tej dziedzinie. Podczas warsztatów omówiono wskazania do leczenia metodą DBS, dostępne systemy stymulacyjne oraz dedykowane im oprogramowanie. Uczestniczący w warsztatach lekarze z całej Polski mieli możliwość przedstawienia swoich obserwacji klinicznych oraz ich przedyskutowania w gronie specjalistów. Konferencja i warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, w formie on-line uczestniczyło w konferencji ponad 550 słuchaczy.