Opublikowany: 15/01/2024

Nabór do II Akademii Młodego Parkinsonologa

Aktualnosci_985x69016.png

Polskie Towarzystwo Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych wraz z Sekcją Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego ogłaszają otwarcie naboru do II Akademii Młodego Parkinsonologa. 

Po raz kolejny zaplanowaliśmy całoroczny kurs dla 30-osobowej grupy, podczas którego większość spotkań będzie odbywać się w formule online. Oprócz wykładów będą odbywały się także spotkania małych grup z ekspertami, w czasie których omawiane będą prezentowane przypadki. W trakcie trwania kursu przewidujemy 4 spotkania „na żywo” w ramach aktywności edukacyjnych naszego Towarzystwa i Sekcji. 

Kandydaci (lekarze w trakcie specjalizacji z neurologii powyżej III roku oraz specjaliści do 35 r.ż.) powinni zgłosić swoje kandydatury mailowo do sekretarza PTChPiIZR i SSP PTN dr. n. med. Michała Schinwelskiego (e-mail: szyna777@gmail.com), dołączając krótki list motywacyjny oraz informację o miejscu pracy.

Chcielibyśmy umożliwić równy podział geograficzny uczestnikom kursu, dlatego też Zarząd PTChPiIZR i SSP PTN będzie weryfikował wszystkie wnioski i podejmie ostateczną decyzję o kwalifikacji. Termin składania podań mija 31.03.2024 r. 

Pierwsze spotkanie z wybranymi uczestnikami II edycji Akademii Młodego Parkinsonologa planujemy w czasie V Kongresu Towarzystwa i IX Zjazdu Sekcji, który odbędzie się 25–27.04.2024 r. w Warszawie. 

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy wysłać wypełniony formularz (załącznik poniżej) do Sekretarza Towarzystwa i Sekcji na adres: szyna777@gmail.com ​ 

Jarosław Sławek i Sławomir Budrewicz

Załączniki