Opublikowany: 03/03/2023

Nabór do I Akademii Młodego Parkinsonologa

AMP

Polskie Towarzystwo Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych wraz z Sekcją Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego ogłasza otwarcie naboru do I Akademii Młodego Parkinsonologa.

Zaplanowaliśmy całoroczny kurs dla 30-osobowej grupy, podczas którego większość spotkań będzie odbywać się w formule online. Oprócz wykładów będą odbywały się także spotkania małych grup z ekspertami, w czasie których omawiane będą prezentowane przypadki. W trakcie trwania kursu, po 6 miesiącach przewidujemy spotkanie „na żywo” — przy okazji 10. Jubileuszowej Konferencji „Neurodegeneracje”, która odbędzie się w Gdańsku, w dniach 26–28.10.2023 r. Całość podsumujemy certyfikatem na spotkaniu „na żywo” w kwietniu przyszłego roku. 

Kandydaci (lekarze w trakcie specjalizacji z neurologii powyżej III roku oraz specjaliści do 35 r.ż.) powinni zgłosić swoje kandydatury mailowo do sekretarza PTChPiIZR i SSP PTN dr. n. med. Michała Schinwelskiego (e-mail: szyna777@gmail.com), dołączając krótki list motywacyjny oraz informację o miejscu pracy.

Chcielibyśmy umożliwić równy podział geograficzny uczestnikom kursu, dlatego też Zarząd PTChPiIZR i SSP PTN będzie weryfikował wszystkie wnioski i podejmie ostateczną decyzję o kwalifikacji. Termin składania podań mija 31.03.2023 r. 

Planujemy rozpocząć Akademię w czasie konferencji poświęconej neuropsychiatrycznym aspektom
choroby Parkinsona (organizowanej wspólnie z psychiatrami), która odbędzie się w Łodzi, w dniach 21–22.04.2023 r. 

Jarosław Sławek i Sławomir Budrewicz

Strona projektu „Akademia Młodego Parkinsonologa” >>  zaburzeniaruchowe.pl/akademia-mlodego-parkinsonologa

Ramowy program: