Opublikowany: 06/12/2023

IAPRD 2024

IAPRD 2024

W imieniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Parkinsonizmu i Zaburzeń Pokrewnych (IAPRD, International Association of Parkinsonism and Related Disorders) zachęcamy do udziału w XXIX Światowym Kongresie dotyczącego Choroby Parkinsona i Zaburzeń Pokrewnych, który odbędzie się w dniach 19–22 maja 2024 r. w Lizbonie (Portugalia).

W programie IAPRD 2024 przeglądy i aktualizacje klinicznie istotnych metod leczenia, uzupełnione warsztatami i sesjami edukacyjnymi/podstawowymi, których celem jest pomoc w diagnozowaniu i leczeniu. Oferta szczególnie adresowana jest do młodych neurologów, także tych w trakcie rezydentury. Możliwe także zgłaszanie prac własnych.

Przypominamy o terminie nadsyłania abstraktów do 28 stycznia 2024 r.

Szczegółowe informacje i zapisy