Zostań członkiem Towarzystwa DuoDopa

Toksyna botulinowa w leczeniu dystonii oraz połowiczego kurczu twarzy - Rekomendacje Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych

30 lipca 2020

Neurotoksyna botulinowa typu A (BoNT-A, botulinum neurotoxin type A) jest od 30 lat stosowana w leczeniu dystonii ogniskowych i segmentalnych. W tym czasie ewoluowały poglądy na temat leczenia oraz przybyło wiele nowych publikacji. Szczególna zmiana dotyczy dystonii szyjnej. Wprowadzenie dekadę temu koncepcji collum-caput (Col--Cap) spowodowało zmianę paradygmatu leczenia tej postaci dystonii ogniskowej, a także rozwinięcie metod podawania leku pod kontrolą ultrasonografii. Obecnie w Polsce są dostępne trzy preparaty BoNT-A. Nazwy uznane przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków oraz nazwy handlowe preparatów to odpowiednio: onabotulinumtoxinA: Botox®, abobotulinumtoxinA: Dysport®, incobotulinum toxinA: Xeomin®. Są to leki o zróżnicowanych charakterystykach produktu leczniczego i zakresie wskazań klinicznych oraz dawkowania. Leczenie dystonii w Polsce odbywa się w ramach programu lekowego i jest w pełni refundowane. Wiedza na temat rozpoznawania dystonii oraz możliwości jej leczenia pogłębiła się w ostatnim czasie, ale chorzy nadal dość długo czekają na ustalenie diagnozy i włączenie do leczenia. Celem niniejszych rekomendacji jest przegląd aktualnej wiedzy na temat leczenia dystonii ogniskowych oraz połowiczego kurczu twarzy za pomocą iniekcji BoNT-A.

Polski Przegląd Neurologiczny 2020; 16 (1): 1–23

OTWÓRZ CAŁY ARTYKUŁ

 Toksyna botulinowa w leczeniu dystonii oraz połowiczego kurczu twarzy [525,14 kB]