Zostań członkiem Towarzystwa DuoDopa

Późne dyskinezy polekowe — rekomendacje grupy ekspertów

Autor: Sławek Jarosław, Monika Białecka, Dominika Dudek, Dariusz Koziorowski, Monika Rudzińska-Bar
19 kwietnia 2018

Późne dyskinezy polekowe, mimo stosowania w leczeniu now­szych leków neuroleptycznych, nie przestały być problemem klinicznym. W obrazie chorobowym dominują pląsawicze ruchy oromandibularne oraz polekowa dystonia, na przykład szyjna. Szczególne okoliczności terapeutyczne (np. konieczność konty­nuacji leczenia podstawowego schorzenia) powodują, że leczenie często jest mało skuteczne, szczególnie gdy objawy trwają zbyt długo. Celem przedstawionych rekomendacji interdyscyplinarnej grupy ekspertów jest przybliżenie spektrum objawów klinicznych, epidemiologii, patofizjologii i sposobów postępowania (farma­kologicznego, zabiegowego), ze szczególnym uwzględnieniem dostępnego od kilku lat w Polsce leku o nazwie tetrabenazyna.

Pol. Przegl. Neurol 2017;13(3):93-105.

OTWÓRZ CAŁY ARTYKUŁ

www.journals.viamedica.pl/polski_przeglad_neurologiczny