Zostań członkiem Towarzystwa DuoDopa

Agoniści dopaminy w leczeniu choroby Parkinsona i zespołu niespokojnych nóg — rekomendacje ekspertów PTChPiIZR oraz Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych PTN

Autor: Jarosław Sławek, Andrzej Bogucki, Dariusz Koziorowski, Monika Rudzińska
10 kwietnia 2018

Agoniści dopaminy (DA, dopamine agonists) to grupa leków stosowanych głównie w leczeniu objawowym choroby Parkinsona (PD, Parkinson’s disease) i zespołu niespokojnych nóg (RLS, restless legs syndrome). Mają one rekomendacje ekspertów i towarzystw naukowych oraz udokumentowaną skuteczność w wymienionych schorzeniach. Wiarygodność badań potwierdzających działanie DA została określona na poziomie A w ramach medycyny opartej na dowodach (EBM, evidence-based medicine) Oprócz wpływu na osiowe objawy PD poprawiają sen chorych, a niektóre z nich wpływają również na poprawę nastroju (pramipeksol). Stosowanie DA we wczesnej fazie choroby odsuwa w czasie ryzyko wystąpienia fluktuacji i dyskinez. Leki te wykazują także wiele działań niepożądanych, z których najistotniejsze klinicznie wydają się spadki ciśnienia, napady senności, halucynacje oraz tak zwany zespół utraty kontroli impulsów (ICD, impulse control disorder). Autorzy przedstawili aktualną wiedzę na temat leków z grupy DA oraz zalecenia polskich ekspertów dotyczące ich miejsca w terapii PD i RLS, jak również zalecenia dotyczące bezpiecznego stosowania tych leków.

Polski Przegląd Neurologiczny 2016; 12 (1): 1–14

OTWÓRZ CAŁY ARTYKUŁ

 Agoniści dopaminy w leczeniu choroby Parkinsona i zespołu niespokojnych nóg [302,90 kB]