Zostań członkiem Towarzystwa DuoDopa

Wyniki wyborów do Zarządu PTChPiIZR oraz SSP PTN

22 kwietnia 2021

Szanowni Państwo,

w dniach 7–10 kwietnia 2021 roku odbył się IV Kongres Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych oraz VIII Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Gospodarzem spotkania był ośrodek wrocławski, jednak w związku z sytuacją epidemiczną zjazd odbywał się w przestrzeni wirtualnej. Pomimo tych trudności, w konferencji wzięło udział wielu znakomitych wykładowców z kraju i zagranicy, którzy przedstawili łącznie 57 wykładów. Dopisała również frekwencja – w kongresie (w formie zdalnej) wzięło udział łącznie ponad 800 osób. Dziękujmy wszystkim za obecność i aktywne uczestnictwo.

W czasie Kongresu – w dniu 8 kwietnia – odbyły się Walne Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych oraz Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych PTN, w czasie których przeprowadzono wybory do Zarządu Towarzystwa i Sekcji na kadencję 2021–2024.

Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów:

Zarząd Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych

Prezes: Dr hab. Sławomir Budrewicz, prof. UM

Prezes elekt: Prof. dr hab. Piotr Janik

Członkowie Zarządu Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych

 • Dr Magdalena Boczarska-Jedynak
 • Dr hab. Dariusz Koziorowski
 • Dr Michał Schinwelski
 • Prof. dr hab. Jarosław Sławek

Komisja Rewizyjna:

 • Prof. dr hab. Urszula Fiszer
 • Dr Ewa Koziorowska-Gawron
 • Dr hab. Joanna Siuda

Zarząd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego kadencji 2021–2024

Prezes: Dr hab. Sławomir Budrewicz, prof. UM

Prezes elekt: Prof. dr hab. Piotr Janik

Członkowie Zarządu Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych PTN

 • Dr Magdalena Boczarska-Jedynak
 • Dr hab. Agata Gajos
 • Prof. dr hab. Urszula Fiszer
 • Dr Ewa Koziorowska-Gawron
 • Dr hab. Dariusz Koziorowski
 • Prof. dr hab. Anna Krygowska-Wajs
 • Dr hab. Ewa Papuć
 • Dr Michał Schinwelski
 • Dr hab. Joanna Siuda

Członkiem Honorowym Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych PTN został Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki. W imieniu Władz Towarzystwa i Sekcji serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi Boguckiemu.

W sposób szczególny chciałbym podziękować Pani Profesor Monice Rudzińskiej-Bar oraz całemu ustępującemu Zarządowi Sekcji oraz Towarzystwa za duże zaangażowanie w propagowanie wiedzy o chorobie Parkinsona i innych zaburzeniach ruchowych oraz liczne, ważne inicjatywy.

W trudnym okresie pandemii życzę Państwu zdrowia i zapraszam wszystkich do współpracy oraz aktywnego uczestnictwa w naszych działaniach.

Dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz, prof. UM

Prezes PTChPiIZR oraz SSP PTN