Zostań członkiem Towarzystwa DuoDopa

Oświadczenie firmy Roche dotyczące dostępności leku Madopar

16 kwietnia 2020

Podstawowym celem działalności firmy Roche jest zapewnienie dostępności naszych leków dla wszystkich pacjentów potrzebujących terapii.

Ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na lek Madopar, związane z brakiem dostępności alternatywnych terapii, firma Roche przewiduje możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w dostępie do niektórych postaci i dawek leku. Również aktualna sytuacja związana z globalną epidemią COVID-19 w szczególny sposób wpływa na zmiany w łańcuchach dystrybucji, a w efekcie na dostępność części terapii. Obecnie możliwe są przejściowe trudności w nabyciu Madoparu 50 mg + 12,5 mg, kapsułki. Roche Polska oczekuje dostawy od producenta ww. dawki w najbliższych dniach, w związku z tym zapasy produktu powinny wkrótce ponownie znaleźć się w aptekach.

Pragniemy równocześnie zaznaczyć, że sprzedaż leku Madopar prowadzona jest przez Roche Polska, firma nie ma jednak wpływu na sposób podziału preparatu pomiędzy poszczególne oddziały hurtowni oraz ilości produktu sprzedawanych do konkretnych aptek. Takie decyzje podejmowane są przez niezależnych dystrybutorów.

Firma Roche Polska regularnie przekazuje również informacje dot. dostępności produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.