konferencja Zostań członkiem Towarzystwa DuoDopa

Europejskie Stowarzyszenie Choroby Parkinsona - Ankieta dla Opiekunów 2019

11 września 2019

Opiekun to osoba, która w sposób ciągły wykonuje działania związane z opieką nad członkiem rodziny lub osobą bliską. Opiekunem może być każdy, niezależnie od wieku, zazwyczaj nie otrzymuje wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Wielu opiekunów nie lubi tego terminu, postrzegają swoją rolę jako naturalne przedłużenie relacji z kimś ważnym w ich życiu. Niestety często są również niedoceniani.

To ogólnoeuropejskie badanie skierowane jest do każdego, kto troszczy się i zapewnia stałą opiekę członkowi rodziny, rodzeństwu, partnerowi lub przyjacielowi, który żyje z chorobą Parkinsona. Niezależnie od tego, czy mieszkasz razem z osobą cierpiącą na chorobę Parkinsona, czy Twoja rola opiekuna jest ciągła czy okazjonalna, będziemy wdzięczni za wypełnienia tej ankiety, a twoje doświadczenie będzie bardzo ważne i docenione.

Celem tego badania jest zwrócenie uwagi na fizyczne, finansowe i emocjonalne wyzwania, przed którymi stają opiekunowie osób cierpiących na chorobę Parkinsona w całej Europie. Chcemy zademonstrować indywidualne i społeczne konsekwencje kosztów, jakie opieka indywidualna ma dla jednostek - konsekwencje, które są zbyt często ignorowane przez rządy i decydentów w całej Europie.

Wyniki badania pomogą Europejskiemu Stowarzyszeniu Choróby Parkinsona (EPDA) opracować ważne narzędzia wspierające kampanię na rzecz lepszych i bardziej aktualnych usług wsparcia skierowanych do opiekunów osób cierpiących na chorobę Parkinsona. Oczekujemy, że wypełnienie ankiety zajmie 15 do 20 minut. Twoje odpowiedzi pozostaną ściśle anonimowe. Dziękuję bardzo za udział w tym ważnym projekcie badawczym.

Ten projekt zbierania danych jest wspierany przez naszego partnera Air Liquide Healthcare

https://www.surveymonkey.com/r/EPDAcarersurveyPOL