Zostań członkiem Towarzystwa DuoDopa

Afiliacja PTChPiIZR do Międzynarodowego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Zaburzeń Ruchowych (MDS)

16 kwietnia 2020

Jest nam bardzo miło poinformować, że Polskie Towarzystwo Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych (PTChPiIZR) zostało oficjalnie afiliowane do Międzynarodowego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Zaburzeń Ruchowych (International Parkinson and Movement Disorders Society – MDS). Otwiera to nowe możliwości współpracy dla wszystkich członków naszego Towarzystwa.

Zarząd PTChPiIZR

Affiliate Membership of the Polish Society of Parkinson's Disease and Other Movement Disorders' to International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS)

We are delighted to inform you of formal approval for Affiliate Membership of the Polish Society of Parkinson's Disease and Other Movement Disorders' to International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS). Future collaborations that advance the Movement Disorders field are welcome.

The Board of PTChPiIZR